Έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: τόμος III: πίνακες κατά τμήμα, ικανοποίηση, ηλικία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1.4 Βασικές βιβλιοθηκονομικές μελέτες. 1.4.1 Μελέτη για τις πληροφοριακές ανάγκες της κοινότητας
Έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: τόμος III: πίνακες κατά τμήμα, ικανοποίηση, ηλικία

ICAP Hellas S.A.

Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ.

Text
Review

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997
2015-10-30T12:28:14Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.