Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 5.1 Υπηρεσία online πληροφόρησης. 5.3 Υλοποίηση τοπικού δικτύου υπολογιστών κοινού και πρωτοκόλλου επικοινωνίας και πρόσβασης παρεχόμενων πηγών από τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπηρεσίες online πληροφόρησης: τεχνική υποστήριξη των αναγκών των servers που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του έργου για την εφαρμογή των ΠΕ4.1, 4.2, 6.2, 7.2
Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 5.1 Υπηρεσία online πληροφόρησης. 5.3 Υλοποίηση τοπικού δικτύου υπολογιστών κοινού και πρωτοκόλλου επικοινωνίας και πρόσβασης παρεχόμενων πηγών από τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης

Μπάνος, Ευάγγελος

Φράγκου, Άννα

Text
Review

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2015-10-30T12:28:16Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.