Αρχείον της Βουλής: περίοδος Γ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδοι Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄: από 16-11-1981 έως 7-5-1985.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχείον της Βουλής: περίοδος Γ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδοι Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄: από 16-11-1981 έως 7-5-1985.

Βουλή των Ελλήνων. Αποφάσεις Προέδρου Βουλής.

Text


Ελληνική γλώσσα

1982
2015-10-30T18:22:20Z


Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.