Κοινωνιολογικαί θεωρήσεις των Τριών Ιεραρχών: λόγος εκφωνηθείς την 29ην Ιανουαρίου 1982 εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής: προτάσσεται εισήγηση του πρυτανεύοντος αντιπρυτάνεως κ. Αριστοκλή Ιγνατιάδη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κοινωνιολογικαί θεωρήσεις των Τριών Ιεραρχών: λόγος εκφωνηθείς την 29ην Ιανουαρίου 1982 εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής: προτάσσεται εισήγηση του πρυτανεύοντος αντιπρυτάνεως κ. Αριστοκλή Ιγνατιάδη

Βαρλάς, Μακάριος

Book
Text


Ελληνική γλώσσα

1982
2016-10-17T14:42:40Z


Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.