Η δημιουργία ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων εις τα προηγμένας βιομηχανικάς χώρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η δημιουργία ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων εις τα προηγμένας βιομηχανικάς χώρας

Μακρίδης, Δημήτριος

Book
Text
Ομιλία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-17T15:30:39Z
1959


Ανωτάτη Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.