Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)
Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, τακτικής καθηγήτριας της Οικονομικής Αναλύσεως της Α.Β.Σ.Θ.
Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 24.3.72
[Από κολοφώνα] Εκτύπωσις Τυπογραφείον Στ. Γεωργιάδη, επιμέλεια Ντίνου Χριστιανόπουλου

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1972-03-24
2006-07-11T08:20:31Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.