Παιδεία και ελληνικόν έθνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παιδεία και ελληνικόν έθνος

Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου, Διδώ

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Μέρος της παρούσης εργασίας απετέλεσεν τον Πανηγυρικόν Λόγον, εκφωνηθέντα την 25ην Μαρτίου 1973, εις την αίθουσα τελετών της Α.Β.Σ.Θ.
Διδούς Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου, τακτικής καθηγήτριας της Εμπορευματολογίας της Α.Β.Σ.Θ.

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1973
2006-07-17T06:31:07Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.