Ο Αρμενόπουλος και οι διατάξεις Ναυτικού Δικαίου της Εξαβίβλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο Αρμενόπουλος και οι διατάξεις Ναυτικού Δικαίου της Εξαβίβλου

Σκαλίδης, Ελευθέριος

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Ιγνατιάδης, Αριστοκλής

Λόγος που εκφωνήθηκε την 24 Μαρτίου 1981 στην αίθουσα τελετών της Σχολής
Προτάσσεται εισήγηση του πρυτανεύοντος αντιπρύτανη κ. Αριστοκλή Ιγνατιάδη
Ελ. Γ. Σκαλίδη, ειδικού επιστήμονα στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Δικαίου της ΑΒΣΘ

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1982
2006-07-17T08:49:47Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.