Τα ελληνικά σχολεία κατά την Τουρκοκρατία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1963 (EL)
Τα ελληνικά σχολεία κατά την Τουρκοκρατία

Ξηροτύρης, Ιω. Ν.

Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης

Λόγος εκφωνηθείς την 23η Μαρτίου 1963 εν τη αιθούση των τελετών της Σχολής
υπό Ιω. Ν. Ξηροτύρη, τακτικού καθηγητού της Κοινωνιολογίας

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

2006-07-18T10:50:09Z
1963-03-23


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.