Σύντομος επισκόπησις της ελληνικής οικονομίας προ και μετά τον Μακεδονικόν αγώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύντομος επισκόπησις της ελληνικής οικονομίας προ και μετά τον Μακεδονικόν αγώνα

Σαρσέντης, Βασίλειος Ν.

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

[Από σελ.3] Ο κύριος όγκος του παρόντος απετέλεσεν το περιεχόμενον πανηγυρικής ομιλίας του συγγραφέως κατά την 27.10.1973 εις την Ανωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης, επί τη επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως και της 28.10.1940
Βασ. Ν. Σαρσέντη, τακτικού καθηγητού της Α.Β.Σ.Θ.

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1973
2006-07-19T06:53:21Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.