Μαρτυρία από ημέρες δόξης 1912-1913 και 1940

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1981 (EL)
Μαρτυρία από ημέρες δόξης 1912-1913 και 1940

Ξηροτύρης, Ιω. Ν.

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Λόγος που εκφωνήθηκε την 23η Οκτωβρίου 1981 στην αίθουσα τελετών της Σχολής
Ιω. Ν. Ξηροτύρη, ομοτίμου καθηγητή της Κοινωνιολογίας στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1981-10-23
2006-07-24T04:31:14Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.