δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Industriehochschule Thessaloniki

Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης

Η σελιδαρίθμηση ξεκινά από τη σελίδα 65.

Οδηγός σπουδών
Text

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Γερμανική γλώσσα

2006-07-24T08:18:00Z
1966


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.