Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ.). Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ.). Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις (EL)

Ρουσιάς, Νάσος

Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ.). Κόμματακαι πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα2009,336 σελ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνιολογία (EL)

Συντακτική Επιτροπή Επιστήμης και Κοινωνίας (EL)
Editorial Board of Science and Society: Journal of Political and Moral Theory (EN)

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

2016-06-15


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 22-23 (2009): Research and Innovation; 259-264 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 22-23 (2009): Research and Innovation; 259-264 (EN)

Copyright (c) 2016 Νάσος Ρουσιάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.