Κώστας Σημίτης, Δρόμοι ζωής, Πόλις, Αθήνα 2015, 658 σελ.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Κώστας Σημίτης, Δρόμοι ζωής, Πόλις, Αθήνα 2015, 658 σελ. (EL)

Κολλιαστάσης, Πάνος

[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συντακτική Επιτροπή Επιστήμης και Κοινωνίας (EL)
Editorial Board of Science and Society: Journal of Political and Moral Theory (EN)

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

2017-02-12


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 35 (2017): ; 242-247 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 35 (2017): ; 242-247 (EN)

Copyright (c) 2017 Πάνος Κολλιαστάσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.