Γιάννης Κωνσταντινίδης (2018) Επιλέγοντας: Η Κοινή Γνώμη και τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα και στον Κόσμο 2015-2017. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓιάννης Κωνσταντινίδης (2018) Επιλέγοντας: Η Κοινή Γνώμη και τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα και στον Κόσμο 2015-2017. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. (EL)

Τσίρμπας, Γιάννης

Βιβλιοκριτική για το βιβλίοΓιάννης Κωνσταντινίδης (2018) Επιλέγοντας: Η Κοινή Γνώμη και τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα και στον Κόσμο 2015-2017. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. σελ. 332. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2019-12-01


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 39 (2019): ; 158-163 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 39 (2019): ; 158-163 (EN)

Copyright (c) 2020 Yannis Tsirbas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.