Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου (EL)
The electoral sociology of the radical right-wing vote (EN)

Γεωργιάδου, Βασιλική

Στο άρθρο αναλύεται η κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου: ποιες κοινωνικο-δη- μογραφικε'ς κατηγορίες και ποιες επαγγελματικές ομάδες εκλογέων ψηφίζουν κόμματα της άκρας και λαϊκιστικής Δεξιάς και πώς διαμορφώνεται η επιλογή τους αυτή. Επίοης, εξετάζονται οι προϋποθέσεις και εντοπίζονται οι κοινωνικές ομάδες για την εκδήλωση μιας ‘αρνητικής ψήφου’ στα ακροδεξιά κόμματα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι λιγότερο τρωτοί στο προσκλητήριο της άκρας Δεξιάς εμφανίζονται οι εκλογείς που διαθέτουν οργανωτικούς δεσμούς και ιδεολογικές ταυτίσεις με ομάδες-προθαλάμους της Αριστερός (συνδικάτα) ή με κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα της Δεξιάς (εκκλησίες). Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ακροδεξιάς στην ύστερη μεταπολεμική εποχή είναι η πολυσυλ- λεκτικότητά της. Το γεγονός ότι αυτή συγκεντρώνει ψήφους από τη Δεξιά και από την Αριστερά θεωρείται αποτέλεσμα ενός αυθεντικού λαϊκισμού τον οποίο εκφράζει. Στον κορμό της άκρας Δεξιάς συναντιόνται ετερόκλιτες ιδεολογικο-πολιτικές αντιλήψεις. Αυτή η ‘πολύπλοκη αλχημεία’ της ακροδεξιάς αποτελεί μια ‘παγίδα’ για τα κόμματα της επι- κρατούσας τάσης: μιμούμενα τον λόγο και υιοθετώντας τις πολιτικές της διευκολύνουν την εκλογική διείσδυσή της σε ομάδες ψηφοφόρων τόσο της παραδοσιακής Δεξιάς όσο και της Αριστερός που έχουν αποβάλει την κομματική τους ταύτιση, ενώ επιπλέον τη βοηθούν να επιβάλλει τα δικά της διακυβεύματα στον πολιτικό διάλογο. (EL)
The article analyses the sociology of the radical right-wing vote: which social- demographic and occupational groups vote for the radical and populist right-wing parties and how they shape their party preference. It also considers the preconditions for the expression of a ‘negative vote’ in favor of the radical right-wing parties. We argue that voters with organizational bonds and ideological identifications with antechamber-groups of the left (trade unions) or social-cultural milieus of the right (churches) are less vulnerable to the electoral appeal of the radical right.A main feature of the radical right, in the postwar era, is its ‘catchall’ performance: radical right-wing parties are apt to collect votes both from the right and the left. This is the result of a kind of authentic populism expressed by the radical right-wing parties. The radical right accommodates and melts together heterogeneous ideological and political perceptions. This ‘complex alchemy’ of the radical right constitutes a ‘trap’ for the mainstream parties: by imitating its political discourse and adopting its policies, mainstream parties ease the way for the radical right-wing parties to penetrate electoral groups which have lost their party identification, both in the traditional right and the left, and to impose the issues of the radical right to the public debate. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες (EL)
Other social sciences (EN)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 12 (2004): Neo-populism; 173-212 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 12 (2004): Neo-populism; 173-212 (EN)

Copyright (c) 2015 Βασιλική Γεωργιάδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.