Τέσσερις απαντήσεις για τον λαϊκισμό: Μια συνέντευξη με τον Ernesto Laclau

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤέσσερις απαντήσεις για τον λαϊκισμό: Μια συνέντευξη με τον Ernesto Laclau (EL)
Four answers on populism: An interview (EN)

Laclau, Ernesto

No abstract (EL)
Populism becomes a typical political answer whenever dislocations prevail in society which cannot be managed through the normal institutional channels. Populism creates a space of equivalent popular identities, a place where all differences are cancelled. Equivalential populistic logics are not confined to particular points of the ideological spectrum. We can have a populism of the Right but clearly also one of the Left. If the Left does not provide the alternative social imaginary in which they could be inscribed, the latter could be provided by the Right, as is already happening in several countries of Western Europe. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 12 (2004): Neo-populism; 213-218 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 12 (2004): Neo-populism; 213-218 (EN)

Copyright (c) 2015 Ernesto Laclau (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.