Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα (EL)
The prose of Thanassis Valtinos: Postmodernism and the historiographical issue (EN)

Παϊβανάς, Δημήτρης

No abstract (EL)
Valtinos (1932- ) is one of the most controversial authors of the post-war period whose prose has more than once challenged narrative conventions in fiction and dominant views on Greek history, politics and culture. Commentators have maintained an ambiguous attitude towards his writings whose underlying causes have not been sufficiently explored to date but they are related to issues of literary aesthetics and interpretations of recent events in contemporary historiography. Since the first publication of his The descent of the nine (1963), Valtinos intervened dynamically in both fields of literary aesthetics and historiographical discourse. The author continued to intervene in a similar fashion after 1974, but the ideological concerns arising from a close reading of his works remain largely unexplored to date. In this paper I argue, that a less biased interpretation of the author's works and their correlation with postmodernist concerns has been largely deferred locally by the ideological climate of ’70s and ’80s populism, by the gradual domination of leftist historiography, and by the local critical establishment which has been more than reticent in its assimilation and implementation of postmodernist methods in the critical reading of literary prose. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες (EL)
Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Other social sciences (EN)
Languages and Literature (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 12 (2004): Neo-populism; 297-334 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 12 (2004): Neo-populism; 297-334 (EN)

Copyright (c) 2015 Δημήτρης Παϊβανάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.