δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Πρώτο συμπέρασμα

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αρχή της επικουρικότητας
Ανατολική Ευρώπη
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοκρατικό έλλειμμα
Αναπτυξιακή πολιτική
Δημόσιο έλλειμμα
Διεύρυνση της ΕE
ΟΝΕ
διεύρυνση της Κοινότητας
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ16

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.