Για μια στρατηγική διαρθρωτικής προσαρμογής

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1992 (EN)
Για μια στρατηγική διαρθρωτικής προσαρμογής

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Νησιωτική περιοχή
ΚΑΠ
Κοινή Γεωργική Πολιτική
ανθρώπινο δυναμικό
Απασχόληση και εργασία
Περιβάλλον
Οικονομική ζωή
Κόστος παραγωγής
Πολιτική ζωή
Οικονομία
Γεωργικός τομέας
Κράτος
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Προσωπικό
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Εμπορία
Φυσικοί πόροι
βιομηχανικός τομέας
Ποιότητα του προϊόντος
Δευτερογενής τομέας
Ορεινή περιοχή
Διαρθρωτική προσαρμογή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1992-11-26

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ18

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)