Πρόοδος και διατήρηση των μικρομεσαίων μετά τη Συμφωνία του Μάαστριχτ

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1992 (EN)
Πρόοδος και διατήρηση των μικρομεσαίων μετά τη Συμφωνία του Μάαστριχτ

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1992-11-13

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ22

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

d
Ναι*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)