Απόσταση της χώρας μας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1992 (EN)
Απόσταση της χώρας μας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αναπτυξιακή πολιτική
αναπτυξιακή στρατηγική
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1992-07-06

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ31

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

d
Ναι*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)