Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Παραλήπτης: Τζανάκης, Στέφανος (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Άρθρο
Κείμενο

Κόστος αμοιβών προσωπικού
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
διαρθρωτική μεταρρύθμιση
κόστος εργασίας
Κυβερνητική πολιτική
Οικονομία
Μακροοικονομία
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Προϋπολογισμός
Ανταγωνιστικότητα
Διαρθρωτική προσαρμογή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992-01-02

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ41

Τα Νέα
1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.