Ομιλία στον προϋπολογισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Ομιλία στον προϋπολογισμό

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Φορολογική μεταρρύθμιση
Επικοινωνία και μόρφωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική σύγκλιση
Οικονομική ζωή
Νομοθεσία
Πολιτική ζωή
Ισοζύγιο πληρωμών
Δημόσιο έλλειμμα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορικό ισοζύγιο
Πληθωρισμός
Ανταγωνιστικότητα
Εργασιακές σχέσεις
Κοινωνικό συμβόλαιο
συνθήκη του Μάαστριχτ
Εκπαίδευση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Κατανομή του εισοδήματος
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Φορολογική πολιτική
ΑΕΠ
Κυβερνητική πολιτική
Παιδεία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991-12-18

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ42

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.