Ομιλία στον προϋπολογισμό

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

1991 (EN)
Ομιλία στον προϋπολογισμό

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Φορολογική μεταρρύθμιση
Επικοινωνία και μόρφωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική σύγκλιση
Οικονομική ζωή
Νομοθεσία
Πολιτική ζωή
Ισοζύγιο πληρωμών
Δημόσιο έλλειμμα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορικό ισοζύγιο
Πληθωρισμός
Ανταγωνιστικότητα
Εργασιακές σχέσεις
Κοινωνικό συμβόλαιο
συνθήκη του Μάαστριχτ
Εκπαίδευση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Κατανομή του εισοδήματος
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Φορολογική πολιτική
ΑΕΠ
Κυβερνητική πολιτική
Παιδεία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1991-12-18

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ42

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)