Έντυπα από την προσπάθεια για την απάλυνση του άγους της Χούντας από την Ελλάδα και το στρατό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1969 (EL)
Έντυπα από την προσπάθεια για την απάλυνση του άγους της Χούντας από την Ελλάδα και το στρατό

χ.ο. (EL)

Από τον παλιό ταγματάρχη της ΣΣΕ προς κο Τσαγκρή Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Στρατός
Επικοινωνία και μόρφωση
Διεθνείς σχέσεις
Πολιτική της επικοινωνίας
Εφημερίδα
Ραδιοφωνία
Στρατιωτικό καθεστώς
στρατιωτική χούντα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1969-03-23


1969-1971 Αλληλογραφία (EL)
1969-1971 Correspondence (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.