Διάθεση χρημάτων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Κοινωνία της Πληροφορίας''

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Διάθεση χρημάτων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Κοινωνία της Πληροφορίας''

χ.ο. (EL)

Υπάρχει πίνακας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κοινωνία της Πληροφορίας'': Διάρθρωση και προϋπολογισμός. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Νέος
Πληροφόρηση
Εκσυγχρονισμός
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική για την υγεία
Εκπαιδευτικό σύστημα
Διοικητική οργάνωση
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Πολιτική ζωή
Οικονομικός τομέας
Κυβερνητική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινωνικά θέματα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-11-30


1997-2004 Συνεργάτες (EL)
1997-2004 Colleagues (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.