Κείμενο στρατηγικής και δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Κείμενο στρατηγικής και δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Παπανδρέου, Βάσω (1952-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Νέος
Επικοινωνία και μόρφωση
Αγορά της εργασίας
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Οικονομική ζωή
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Πολιτική ζωή
Επιχείρηση
Παιδεία
Φορολογία
φορολογικό σύστημα
Δημοσιονομικά
Κοινωνική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-01-29


1997-2004 Συνεργάτες (EL)
1997-2004 Colleagues (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.