Σχέδιο αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Σχέδιο αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πληροφόρηση
Τραπεζική δραστηριότητα
Εκσυγχρονισμός
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική για την υγεία
Διοικητική οργάνωση
Εκπαίδευση
Απασχόληση και εργασία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Δημόσια διοίκηση
Πολιτική ζωή
Κυβερνητική πολιτική
Επιχείρηση
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Προσωπικό
Κοινωνικά θέματα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1997-2004 Συνεργάτες (EL)
1997-2004 Colleagues (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.