Ενημέρωση για την πορεία επίλυσης του Προβλήματος του Έτους 2000

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Ενημέρωση για την πορεία επίλυσης του Προβλήματος του Έτους 2000

Παπακωνσταντίνου, Γιώργος (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Κοιν.: Προς τον κ. Νίκο Θέμελη. Υπάρχει επισυναπτόμενο έντυπο από την Ομάδα Δράσης 2000 για το ''Πρόβλημα 2000'' και χειρόγραφο σημείωμα του κ. Κώστα Σημίτη στις 5/4/1999.

Έκθεση
Κείμενο

Μεταφορές
Πληροφόρηση
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική για την υγεία
Διοικητική οργάνωση
Αμυντική πολιτική
Βιομηχανία
Δημόσια επιχείρηση
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Κυβερνητική πολιτική
δημόσιος τομέας
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορία
Κοινωνικά θέματα
Ενεργειακή πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-03-28


1997-2004 Συνεργάτες (EL)
1997-2004 Colleagues (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.