Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Πολιτισμός (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Περιβάλλον (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Social policy (EN)
Health policy (EN)
Social questions (EN)
Environmental policy (EN)
Agricultural policy (EN)
Civilisation (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)


Ελληνική γλώσσα

1997

A1S5_GraSxe_F1Τ20

1996-2004 Γραφείο Σχεδιασμού (EL)
1996-2004 Planning Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.