δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Συνέντευξη στο Βήμα

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Συνέντευξη
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
διυλιστήριο πετρελαίου
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Δίκαιο της ενέργειας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κέρδος
ΕΛΔΑ
Διύλιση πετρελαίου
Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
Εσωτερική αγορά
Ενέργεια
ΔΕΠ
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Απελευθέρωση της αγοράς
Σύμβαση προμηθειών
ενεργειακή νομοθεσία
Τιμή καταναλωτή
Καύσιμα
Κατανάλωση ενέργειας
Δημοσιονομικά
ΕΟΚ
Βενζίνη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-03-13

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ10

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.