δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Συνέντευξη στο Βήμα (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Interviewee: Simitis, Costas (EN)

Συνέντευξη
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Δίκαιο της ενέργειας (EL)
Ελληνικά Πετρέλαια (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Κέρδος (EL)
Διύλιση πετρελαίου (EL)
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (EL)
Εσωτερική αγορά (EL)
Ενέργεια (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Απελευθέρωση της αγοράς (EL)
Σύμβαση προμηθειών (EL)
Τιμή καταναλωτή (EL)
Καύσιμα (EL)
Κατανάλωση ενέργειας (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Βενζίνη (EL)
Energy consumption (EN)
Finance (EN)
Energy law (EN)
Consumer price (EN)
European Community (EN)
Supplies contract (EN)
Business and competition (EN)
Liberalisation of the market (EN)
Domestic market (EN)
Trade (EN)
Public Petrole (EN)
Energy (EN)
European Union (EN)
Oil refining (EN)
Fuel (EN)
Petrol (EN)
Profit (EN)
Hellenic Petroleum (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994-03-13

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ10

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.