Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Τεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Τεχνολογίας

Ελλάς. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Γραφείο Τύπου (EL)

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Χρηματοδότηση της ΕΕ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
κοινοτική χρηματοδότηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-03-02

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ11

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.