Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Τεχνολογίας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

1994 (EN)
Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Τεχνολογίας

Ελλάς. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Γραφείο Τύπου (EL)

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Χρηματοδότηση της ΕΕ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
κοινοτική χρηματοδότηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1994-03-02

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ11

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)