Ελληνική Προεδρία και εθνική στρατηγική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Ελληνική Προεδρία και εθνική στρατηγική

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Συνέντευξη
Κείμενο

Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνθήκη του Μάαστριχτ
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ύφεση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Οικονομική ζωή
Σοσιαλισμός
Πολιτική ζωή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
οικονομική κρίση
Διεύρυνση της ΕE
Λευκή Βίβλος
Ανεργία
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
κοινωνική συνοχή
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-01-23

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ19

Η Καθημερινή
1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.