Ελληνική Προεδρία και εθνική στρατηγική

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Interview (EN)

1994 (EN)
Ελληνική Προεδρία και εθνική στρατηγική

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Συνέντευξη
Κείμενο

Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνθήκη του Μάαστριχτ
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ύφεση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Οικονομική ζωή
Σοσιαλισμός
Πολιτική ζωή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
οικονομική κρίση
Διεύρυνση της ΕE
Λευκή Βίβλος
Ανεργία
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
κοινωνική συνοχή
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1994-01-23

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ19

Η Καθημερινή
1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)