Δελτίο Τύπου σχετικά με τις τιμές πώλησης των Βενζινών και των Ντήζελ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις τιμές πώλησης των Βενζινών και των Ντήζελ

Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (EL)

Υπογράφων: Δασκαλάκης, Μανώλης (EL)

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
Ενέργεια
ΔΕΠ
Συναλλαγματική ισοτιμία
Τιμή πώλησης
Ντίζελ
ισοτιμία των νομισμάτων
Δημοσιονομικά
διεθνής τιμή
Βενζίνη
Τιμή της διεθνούς αγοράς

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-01-05
1994-03-09

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ21

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.