δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Συνέντευξη

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Συνέντευξη
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική
επιτόκιο
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Νέα Δημοκρατία
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Εργατικό δυναμικό
Ενέργεια
Ενεργειακός τομέας
Βαλκάνια
Αναπτυξιακή πολιτική
Κράτος
εργαζόμενος
Τόκος
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πρόγραμμα σταθερότητας
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης
Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομική πολιτική
ΠΑΣΟΚ
Αγορά
Οικονομική σταθεροποίηση
Δημοσιονομικά
Πολιτική λιτότητας
Κυβέρνηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ27

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.