Βασικοί άξονες αναπτυξιακής πολιτικής

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1993 (EN)
Βασικοί άξονες αναπτυξιακής πολιτικής

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Δημόσιο χρέος
Απασχόληση και εργασία
Αγορά συναλλάγματος
Κόστος παραγωγής
Πολιτική ζωή
εμπορική ναυτιλία
Κράτος
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Προσωπικό
Δευτερογενής τομέας
Εξωτερικό χρέος
Νησιωτική περιοχή
Περιβάλλον
Δημόσια επιχείρηση
Πιστωτικό ίδρυμα
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Εμπορία
Εθνική ανεξαρτησία
Ορεινή περιοχή
Εμπορικός στόλος
ΚΑΠ
Πολιτική απασχόλησης
Τράπεζα της Ελλάδος
ανθρώπινο δυναμικό
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική ζωή
Πολιτική του ανταγωνισμού
Οικονομική ανάπτυξη
Προστασία του περιβάλλοντος
Γεωργικός τομέας
πιστωτικός οργανισμός
Αναπτυξιακή πολιτική
Εμπορική τράπεζα
χρηματοπιστωτικό σύστημα
Φυσικοί πόροι
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Οικονομικό σύστημα
Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ
Μακροοικονομία
βιομηχανικός τομέας
Ποιότητα του προϊόντος
Τραπεζικές καταθέσεις
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1993-12

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ39

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)