δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία για το έτος 1996 (EL)

Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Αντιπολίτευση (EL)
Δίκαιο (EL)
Δημόσιο χρέος (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Δημόσια υπηρεσία (EL)
Τράπεζα (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Ιδιωτικοποίηση (EL)
Γεωργικό προϊόν (EL)
Τουρισμός (EL)
Κράτος (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Προσωπικό (EL)
Συλλογικές διαπραγματεύσεις (EL)
Εκβιομηχάνιση (EL)
Νέος (EL)
Αγορά με δόσεις (EL)
Πρόγραμμα σταθερότητας (EL)
Αντιπληθωρισμός (EL)
Σπατάλη (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Οφειλή (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανταγωνισμός (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EL)
Συναλλαγματική πολιτική (EL)
Φιλελεύθερος συντηρητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Ενέργεια (EL)
Φυσικό αέριο (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Εισόδημα (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αναπτυξιακή πολιτική (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Τεχνογνωσία (EL)
Φορολογία (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Τόκος (EL)
Αναπτυξιακό πρόγραμμα (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Μεταφορές (EL)
Διακυβέρνηση (EL)
Διοικητική περιφέρεια (EL)
Κοινωνικό συμβόλαιο (EL)
Βιοτικό επίπεδο (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Αγρότης (EL)
Μισθολογική αύξηση (EL)
Διεθνής αγορά (EL)
Εκλογές (EL)
Μεγάλα δημόσια έργα (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Οικονομική δραστηριότητα (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Κοινωνικό δίκαιο (EL)
Δημόσιες συμβάσεις (EL)
Μακροοικονομία (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Αγοραστική δύναμη (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Κυβέρνηση (EL)
Επένδυση (EL)
Competition (EN)
Law (EN)
International relations (EN)
Staff (EN)
Income (EN)
Purchasing power (EN)
Business and competition (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Industry (EN)
Tourism (EN)
Interest (EN)
Gross national product (EN)
Trade (EN)
Social policy (EN)
Farming sector (EN)
Debt (EN)
Exchange policy (EN)
Agricultural product (EN)
Economic activity (EN)
Wastage (EN)
Collective bargaining (EN)
Employment and working conditions (EN)
Tax system (EN)
Agri-foodstuffs (EN)
Public expenditure (EN)
Economics (EN)
Standard of living (EN)
Political opposition (EN)
Stability programme (EN)
Quality of life (EN)
Public service (EN)
Public contract (EN)
Deflation (EN)
State (EN)
Region (EN)
Community support framework (EN)
Transport (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Natural gas (EN)
Investment (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Labour force (EN)
Bank (EN)
Public debt (EN)
Development plan (EN)
Large-scale construction (EN)
Economic policy (EN)
Public sector (EN)
Social legislation (EN)
Inflation (EN)
Energy (EN)
Social questions (EN)
Young person (EN)
Monetary policy (EN)
PASOK (EN)
Liberal conservatism (EN)
Budget policy (EN)
Budget (EN)
Macroeconomics (EN)
International market (EN)
Know-how (EN)
Small and medium-sized enterprises (EN)
Government (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
European Community (EN)
Social security (EN)
Pay rise (EN)
Governance (EN)
Election (EN)
Privatisation (EN)
Hire purchase (EN)
European Union (EN)
Industrialisation (EN)
Foreign policy (EN)
Social contract (EN)
Politics (EN)
Farmer (EN)
Development policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_EklYli_F1Τ1

1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.