δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

αποκρατικοποίηση
Επικοινωνία και μόρφωση
επιτόκιο
Δίκαιο
Δημόσιο χρέος
Απασχόληση και εργασία
Δημόσια υπηρεσία
Τράπεζα
κονδύλιο του προϋπολογισμού
Ιδιωτικοποίηση
Τουρισμός
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Συλλογικές διαπραγματεύσεις
αντιπληθωριστική πολιτική
ΜΜΕ
Εκβιομηχάνιση
Νέος
Αγορά με δόσεις
Πρόγραμμα σταθερότητας
κρατικές προμήθειες
Δημόσια επιχείρηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΕΟΚ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συναλλαγματική πολιτική
Φιλελεύθερος συντηρητισμός
Γεωργικός τομέας
Εξωτερική πολιτική
Αναπτυξιακή πολιτική
Δημόσια δαπάνη
Τεχνογνωσία
Κοινωνική πολιτική
Τόκος
Διακυβέρνηση
Κοινωνικό συμβόλαιο
Βιοτικό επίπεδο
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Αγρότης
Οικονομική δραστηριότητα
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Ποιότητα ζωής
αύξηση μισθών
παγκόσμια αγορά
Μακροοικονομία
αποβιομηχάνιση
Δημοσιονομικά
Αντιπολίτευση
Βιομηχανία
Πολιτική ζωή
leasing
Γεωργικό προϊόν
Κράτος
Προσωπικό
κοινωνική συνοχή
Αντιπληθωρισμός
Σπατάλη
Οικονομική πολιτική
δημόσιος τομέας
Οφειλή
Ανταγωνισμός
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ανθρώπινο δυναμικό
Οικονομική ζωή
Εργατικό δυναμικό
Ενέργεια
Φυσικό αέριο
Εισόδημα
Φορολογία
ύπαιθρος
εργαζόμενος
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Πληθωρισμός
Νομισματική πολιτική
Προϋπολογισμός
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Διοικητική περιφέρεια
αναπτυξιακή στρατηγική
Κοινωνική ασφάλιση
πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης
Μισθολογική αύξηση
Διεθνής αγορά
κοινωνική προστασία
Εκλογές
Μεγάλα δημόσια έργα
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
ΠΑΣΟΚ
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινωνικό δίκαιο
Δημόσιες συμβάσεις
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
φορολογικό σύστημα
Κυβέρνηση
Aγοραστική δύναμη
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.