δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Άξονες δράσης μας

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πρόγραμμα σταθερότητας
πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Πολιτική ζωή
Οικονομία
Βαλκάνια
Εξωτερική πολιτική
Ευρωπαϊκή κοινότητα
Διεθνείς σχέσεις
εξωτερικές σχέσεις
Κοινωνικά θέματα
ΜΜΕ
Δημοσιονομικά
Κοινωνική πολιτική
ΕΟΚ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.