δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Μεσόγειος θάλασσα
Επικοινωνία και μόρφωση
πολιτικό σύστημα
Δίκαιο
Οικονομικές σχέσεις
Απασχόληση και εργασία
πολιτεία
Πολιτική ζωή
Δικαιοσύνη
Διακυβερνητική διάσκεψη (ΕE)
αξιοκρατία
Διεθνείς σχέσεις
Προσωπικό
Διοικητική διαφάνεια
ΜΜΕ
κοινωνική συνοχή
Εκπαιδευτική πολιτική
Επαγγελματική εκπαίδευση
Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
Στρατός
κοινωνική αρωγή
κρατισμός
ένοπλες δυνάμεις
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Προεκλογική εκστρατεία
Κράτος προνοίας
Πολιτική έρευνας
Διαφθορά
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Ειρήνη
Κοινωνική τάξη
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κολλεκτιβισμός
Κοινωνικά θέματα
Οικονομική σταθεροποίηση
Ανώτατη εκπαίδευση
Αυτόνομη περιφέρεια
Εθνική ανεξαρτησία
εδαφική ακεραιότητα
Ανατολική Ευρώπη
ανθρώπινο δυναμικό
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οικονομική ζωή
Προστασία του περιβάλλοντος
Εργατικό δυναμικό
Δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα
Μουσείο Ακρόπολης
Ενέργεια
Ευρώ
Βαλκάνια
Εξωτερική πολιτική
Αποκέντρωση
Εμπορική πολιτική
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Κοινωνική πολιτική
Ενεργειακή πολιτική
εδαφική κυριαρχία
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Διακυβέρνηση
Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας
Οικονομική ολοκλήρωση
Πολιτισμός
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Πολίτευμα
Πολιτική ολοκλήρωση
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Μεσόγειος
Αρχαιολογική θέση
κοινωνικό στρώμα
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
ΠΑΣΟΚ
Δίκτυο μεταφορών
Δημόσια τάξη
Κοινωνικό δίκαιο
μέσο μαζικής ενημέρωσης
Διεθνής συνεργασία
κοινωνική πρόνοια
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.