Ομιλία για την πορεία της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία για την πορεία της Ελλάδας (EL)

Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Μεσόγειος θάλασσα (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Δίκαιο (EL)
Οικονομικές σχέσεις (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Δικαιοσύνη (EL)
Διακυβερνητική διάσκεψη (ΕE) (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Προσωπικό (EL)
Kοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (EL)
Διοικητική διαφάνεια (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Επαγγελματική εκπαίδευση (EL)
Στρατός (EL)
Περιβάλλον (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Προεκλογική εκστρατεία (EL)
Κράτος προνοίας (EL)
Πολιτική έρευνας (EL)
Διαφθορά (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Ειρήνη (EL)
Κοινωνική τάξη (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Κολλεκτιβισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Οικονομική σταθεροποίηση (EL)
Ανώτατη εκπαίδευση (EL)
Αυτόνομη περιφέρεια (EL)
Εθνική ανεξαρτησία (EL)
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα (EL)
Μουσείο Ακρόπολης (EL)
Ενέργεια (EL)
Ευρώ (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αποκέντρωση (EL)
Εμπορική πολιτική (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Ενεργειακή πολιτική (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Μεταφορές (EL)
Διακυβέρνηση (EL)
Οικονομική ολοκλήρωση (EL)
Πολιτισμός (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Πολίτευμα (EL)
Πολιτική ολοκλήρωση (EL)
Μέσο μαζικής επικοινωνίας (EL)
Αρχαιολογική θέση (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Δίκτυο μεταφορών (EL)
Δημόσια τάξη (EL)
Κοινωνικό δίκαιο (EL)
Διεθνής συνεργασία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Επένδυση (EL)
Law (EN)
International relations (EN)
Staff (EN)
Research policy (EN)
Transport network (EN)
Education policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Trade (EN)
Social policy (EN)
Armed forces (EN)
Employment and working conditions (EN)
Economics (EN)
Public order (EN)
Administrative transparency (EN)
Devolution (EN)
Economic relations (EN)
Euro (EN)
Trade policy (EN)
Common security and defence policy (EN)
Public administration (EN)
Civilisation (EN)
Environment (EN)
Mass media (EN)
Transport (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Collectivism (EN)
Investment (EN)
Labour force (EN)
Justice (EN)
Economic stabilisation (EN)
Corruption (EN)
Election campaign (EN)
Vocational education (EN)
Regional State (EN)
Economic policy (EN)
Social class (EN)
Social legislation (EN)
International cooperation (EN)
Energy (EN)
Social questions (EN)
Political integration (EN)
European integration (EN)
Peace (EN)
Political system (EN)
PASOK (EN)
Acropolis Museum (EN)
National independence (EN)
Mediterranean Sea (EN)
Finance (EN)
Territorial law (EN)
Production, technology and research (EN)
Social security (EN)
Energy policy (EN)
Governance (EN)
Intergovernmental conference (EU) (EN)
Higher education (EN)
European Union (EN)
Welfare State (EN)
Foreign policy (EN)
Economic integration (EN)
Politics (EN)
Archaeological site (EN)
Environmental protection (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_EklYli_F1Τ11

1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.