Ομιλία για τις εκλογές της 22ας Μαρτίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία για τις εκλογές της 22ας Μαρτίου (EL)

Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Βιομηχανικά κτίρια (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Κόστος αμοιβών προσωπικού (EL)
Δίκαιο (EL)
Εξαγωγές (EL)
Βιομηχανία (EL)
Νέα Δημοκρατία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Κράτος (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Μηχανοργάνωση (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Κλωστοϋφαντουργία (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Εκλογές (EL)
Γεωργικός συνεταιρισμός (EL)
Δημοκρατία (EL)
Συντηρητισμός (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Τελωνειακή ένωση (EL)
Νέες τεχνολογίες (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Οικονομία (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Αγορά (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Σύνορα (EL)
Κυβέρνηση (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Conservatism (EN)
Law (EN)
Customs union (EN)
Business and competition (EN)
Education and communications (EN)
Agricultural cooperative (EN)
Industry (EN)
Trade (EN)
Economy (EN)
PASOK (EN)
Export (EN)
New Democracy (Greece) (EN)
Textile industry (EN)
Economics (EN)
Industrial building (EN)
Local government (EN)
Government (EN)
Wage cost (EN)
Production, technology and research (EN)
Frontier (EN)
Business data processing (EN)
Election (EN)
Market (EN)
European Union (EN)
State (EN)
Democracy (EN)
Politics (EN)
Community support framework (EN)
New technology (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_EklYli_F2Τ2

1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.