δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Βαμβάκι

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Γραφείο Τύπου (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Συνυπευθυνότητα των παραγωγών
Γεωργικές τιμές
Υπερπαραγωγή
Δίκαιο
Εξόφληση
Οικονομική ζωή
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
υπέρβαση
επιδότηση
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
ποινή
Καλλιεργητική περίοδος
Τιμή στόχου
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ελάχιστη τιμή
Βαμβάκι
Ποιότητα του προϊόντος
Οικονομική υποστήριξη
Ποινική κύρωση
Δημοσιονομικά
διεθνής τιμή
Τιμή της διεθνούς αγοράς

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-08-30


1996-2004 Εκλογές (EL)
1996-2004 Elections (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.