Πλαίσιο για περιφερειακά προγράμματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Πλαίσιο για περιφερειακά προγράμματα

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Αναπτυξιακό πρόγραμμα
περιφερειακό πρόγραμμα
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Περιβάλλον
Οικονομική ζωή
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Προστασία του περιβάλλοντος
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Περιφερειακός προγραμματισμός
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Περιφερειακή ανάπτυξη
πρόγραμμα ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993-09-03

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ44

Ελευθεροτυπία
1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.