δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Δήλωση (EL)

Τζουμάκας, Στέφανος (EL)
Tzoumakas, Stefanos (EN)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσης (EL)
Εκμηχάνιση της γεωργίας (EL)
Κόστος παραγωγής (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Νεαρός αγρότης (EL)
Γεωργικό μηχάνημα (EL)
Συνταξιοδοτικό σύστημα (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Γεωργική εκμετάλλευση μεσαίου μεγέθους (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Mechanisation of agriculture (EN)
Business and competition (EN)
Social security (EN)
Medium-sized holding (EN)
Ministry of Agriculture (EN)
Pension scheme (EN)
Young farmer (EN)
Farm income (EN)
Social questions (EN)
Agricultural machinery (EN)
PASOK (EN)
Production cost (EN)
Politics (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996-08-28

A1S5_Ekl_F1Τ11

1996-2004 Εκλογές (EL)
1996-2004 Elections (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.