δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Δήλωση

Τζουμάκας, Στέφανος (1946-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

αγροτικό εισόδημα
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Γεωργίας
Πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσης
Εκμηχάνιση της γεωργίας
Κόστος παραγωγής
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Νεαρός αγρότης
Γεωργικό μηχάνημα
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
σύνταξη γήρατος
Γεωργική εκμετάλλευση μεσαίου μεγέθους

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-08-28


1996-2004 Εκλογές (EL)
1996-2004 Elections (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.