δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
πολιτικό σύστημα
Δίκαιο
Οικονομικές σχέσεις
Απασχόληση και εργασία
πολιτεία
Πολιτική ζωή
Δικαιοσύνη
Διεθνείς σχέσεις
ΜΜΕ
πολίτης
Εκπαιδευτική πολιτική
Επαγγελματική εκπαίδευση
Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
Στρατός
Μεσόγειος Θάλασσα
ένοπλες δυνάμεις
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Κοινωνικά θέματα
Οικονομική σταθεροποίηση
Ανώτατη εκπαίδευση
Αυτόνομη περιφέρεια
Εθνική ανεξαρτησία
εδαφική ακεραιότητα
Γνώση
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικός δείκτης
Προστασία του περιβάλλοντος
Εργατικό δυναμικό
Δικαίωμα εδαφικού χαρακτήρα
Μουσείο Ακρόπολης
Ενέργεια
Βαλκάνια
Αναπτυξιακή πολιτική
Εξωτερική πολιτική
Αποκέντρωση
Εμπορική πολιτική
Κοινωνική πολιτική
Ενεργειακή πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Πολιτισμός
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Πολίτευμα
Υπήκοος
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Μεσόγειος
Αρχαιολογική θέση
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Νέες τεχνολογίες
ΠΑΣΟΚ
Δίκτυο μεταφορών
Δημόσια τάξη
μέσο μαζικής ενημέρωσης
εξειδίκευση
κοινωνική πρόνοια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


1996-2004 Εκλογές (EL)
1996-2004 Elections (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.