Ελλάδα 2004-2010 : Ανάπτυξη και ευημερία για όλους: Ο χάρτης της πραγματικής σύγκλισης

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Ελλάδα 2004-2010 : Ανάπτυξη και ευημερία για όλους: Ο χάρτης της πραγματικής σύγκλισης

Ελλάς. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Αγορά της εργασίας
Απασχόληση και εργασία
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Κοινωνία της γνώσης
βιώσιμη ανάπτυξη
Ποιότητα ζωής
Οικονομία
Αειφόρος ανάπτυξη
Κοινωνικά θέματα
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
κοινωνική συνοχή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003-06

A1S5_OikPolXartSygl_F1Τ1

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)