Η οικονομική μας πολιτική για την τετραετία 2004-2008

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Η οικονομική μας πολιτική για την τετραετία 2004-2008

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Οικονομία της γνώσης
Επιχειρηματικό πνεύμα
υγεία
Εισόδημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Αειφόρος ανάπτυξη
ύπαιθρος
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
κοινωνική συνοχή
Πληθωρισμός
Παραγωγικότητα
Ανταγωνιστικότητα
Πολιτική για την υγεία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κράτος προνοίας
Οικονομική πολιτική
βιώσιμη ανάπτυξη
Παιδεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
επιχειρηματικότητα
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003-06-27

A1S5_OikPolXartSygl_F1Τ2

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)