Κοινωνικό πακέτο και εμπλεκόμενα μέλη της κυβέρνησης (Σε όλα τα μέτρα, παρόν εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚΟ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Κοινωνικό πακέτο και εμπλεκόμενα μέλη της κυβέρνησης (Σε όλα τα μέτρα, παρόν εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚΟ)

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΟΑΕΔ
Γυναίκα
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Δημόσια υπηρεσία
ΟΕΚ
Κεντρική διοίκηση
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Άνεργος
Ενέργεια
Υπουργείο Ανάπτυξης
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
ΥΠΟΙΚΟ
Μοτοσικλέτα
ύπαιθρος
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσία απασχόλησης
Γεωργία
ΙΚΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μεταφορές
Άτομο με ειδικές ανάγκες
Πετρέλαιο
Υπουργείο Γεωργίας
Τοπική αυτοδιοίκηση
Δημόσια επιχείρηση
Γεωργικός συνεταιρισμός
ΑΜΕΑ
Στεγαστική πολιτική
Μονογονική οικογένεια
ΟΓΑ
δημόσιος τομέας
μισθολόγιο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Αυτοκίνητο
Κοινωνικά θέματα
Χαμηλό εισόδημα
σύνταξη γήρατος
Κυβέρνηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003

A1S5_OikPolXartSygl_F2Τ1

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.